Επιλογή Συναγερμού


Επιλογή Αξιόπιστου Συναγερμού  


Επιλέγοντας το Ιδανικό Σύστημα Ασφάλειας. 
Η επιλογή ενός συστήματος συναγερμού κατάλληλου να καλύψει τις ανάγκες μας, πολλές φορές εξελίσσεται σε μια επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία, ειδικότερα όταν έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε ένα πλήθος συστημάτων πολλών και διαφορετικών δυνατοτήτων. Υπάρχει μια ευρεία γκάμα συστημάτων ασφαλείας, με το καθένα να έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό. Για να μπορέσουμε να καταλήξουμε στο τι μας ταιριάζει καλύτερα θα πρέπει να τα ομαδοποιήσουμε σε σχέση με κάποιες βασικές διαφορές που έχουν, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες. Συγκεκριμένα μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τα συστήματα ασφαλείας σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: 
Επιλογή Ασύρματου, Ενσύρματου η Υβριδικού Συναγερμού. 
Οι Ασύρματοι Συναγερμοί είναι πιο εύκολα στην εγκατάσταση μιας και δεν απαιτούν καλωδιώσεις. Υπερτερούν από αισθητική άποψη αφού απουσιάζουν οι καλωδιώσεις και αποτελούν ιδανική λύση σε περιπτώσεις αλλαγής κατοικίας καθώς μεταφέρεται εύκολα. 
Οι Ενσύρματοι Συναγερμοί απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο εγκατάστασης, λόγω ύπαρξης καλωδίωσης (που σε περίπτωση απουσίας αυτής στην οικοδομή, τοποθετείται εξωτερικά στους τοίχους) και φυσικά απαιτεί την συνδρομή τεχνικού εγκαταστάτη. Το όφελος από μια τέτοιου είδους εγκατάσταση είναι η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του συστήματος, χωρίς κάποιο επανέλεγχο από τεχνικό (π.χ. για αντικατάσταση μπαταριών), η απλότητα του συστήματος και οι μειωμένες πιθανότητες βλαβών. 
Οι Υβριδικοί Συναγερμοί συγκεντρώνουν όλα τα πλεονεκτήματα των δυο παραπάνω κατηγοριών, ενσύρματος πίνακας  με ασύρματες περιφεριακές συσκευές, διαθέτοντας εξαιρετική ευελιξία στην διασύνδεση περιφερειακών αισθητήρων, ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης. Πλέον τα περισσότερα συστήματα συναγερμού παρέχουν αυτήν την δυνατότητα, συνήθως με την προσθήκη κάποιου ασύρματου δέκτη.

Επικοινωνία Συναγερμού.
Η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική και καθορίζεται τόσο από τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές του χώρου εγκατάστασης, όσο και από το επίπεδο ασφάλειας που θέλουμε να έχουμε. Το σύστημά μας θα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί αποτελεσματικά μέσω σταθερής τηλεφωνικής γραμμής η μέσω δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας, με το Κέντρο Λήψης Σημάτων ή μέσω Τηλεφωνητή να ειδοποιεί εμάς όλο το 24ωρο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Οικιακός Αυτοματισμός.
Ο Έλεγχος Οικιακών Αυτοματισμών μέσω του συστήματος ασφαλείας επιτρέπει τον εξ’ αποστάσεως έλεγχο της κατοικίας σας από ένα smartphone ή μία δικτυωμένη συσκευή. Με τον έλεγχο οικιακού αυτοματισμού, μπορούμε εκτός από την απομακρυσμένη όπλιση και αφόπλιση του πίνακα, να ελέγχουμε τον φωτισμό, την γκαραζόπορτα, το αυτόματο πότισμα, κ.ά.

Επεκτασιμότητα.
Ένας παράγοντας που καθορίζει κατά πόσο μπορεί να επεκταθεί ένα σύστημα συναγερμού, συνήθως σε αριθμό εισόδων (για την σύνδεση επιπλέον αισθητήρων) και εξόδων (όταν πρόκειται για οικιακό αυτοματισμό), καθώς και άλλων δυνατοτήτων όπως πολλαπλοί μέθοδοι επικοινωνίας, έξτρα δυνατότητες έλεγχου πρόσβασης, κ.ά.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουμε στον αριθμό των ζωνών που διαθέτει ένας πίνακας, δηλαδή στον αριθμό των ομάδων αισθητήρων που μπορεί να υποστηρίξει. Ένας πίνακας συναγερμού με αριθμό ζωνών μικρότερο από τον αριθμό των αισθητήρων που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, ουσιαστικά μας υποχρεώνει σε ομαδοποίηση με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε ακριβώς ποιος αισθητήρας από την ομάδα έδωσε συναγερμό.

Γενικότερα, οι περισσότεροι πίνακες συναγερμού είναι επεκτάσιμοι. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό δεν ισχύει με σκοπό να υπάρχει μια ελκυστικότερη τιμή. Αυτοί οι πίνακες συναγερμού απευθύνονται κυρίως σε εγκαταστάσεις μικρών διαμερισμάτων, όπου οι ανάγκες είναι πολύ συγκεκριμένες και δεν υπάρχει περίπτωση να διαφοροποιηθούν στο μέλλον.


Ένας συναγερμός με προστατεύει αποτελεσματικά; 
Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού είναι μια ασφαλής επιλογή που θα σας προστατεύσει από διαρρήξεις – κλοπές του χώρου σας. Ένα ποιοτικό επώνυμο σύστημα ασφαλείας είναι σχεδόν αδύνατο να παραβιαστεί.

Τι σύστημα συναγερμού να επιλέξω; 
Τι θα πρέπει να προσέξουμε στην επιλογή του κατάλληλου συναγερμού.
Η επιλογή ενός συστήματος συναγερμού θα πρέπει να γίνεται συμφωνά με το αν καλύπτει τις ανάγκες μας και όχι σύμφωνα  μόνο με την τιμή ή το brand name της εταιρείας που τον κατασκευάζει. 


Η διορατική μελέτη και η σωστή υλοποίησή της, είναι εκείνες που καθορίζουν τη σωστή λειτουργία ενός συστήματος ασφάλειας. Ένα ακριβό σύστημα, που δεν είναι καλά σχεδιασμένο, είναι πιθανό την κρίσιμη στιγμή να αποκαλύψει τις εγγενείς αδυναμίες του, επιτρέποντας την παραβίαση του χώρου, που υποτίθεται ότι προστατεύει. 

Καθοριστικό ρόλο παίζει η σωστή χαρτογράφηση του χώρου, ώστε να εντοπιστούν τα αδύνατα σημεία και να προστατευτούν κατάλληλα. Κάθε εφαρμογή έχει τις δικές της απαιτήσεις και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία της τυποποιημένης εγκατάστασης ενός συστήματος συναγερμού, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του χώρου.  

Η Εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού χρειάζεται εμπειρία, τεχνογνωσία και προσοχή στη λεπτομέρεια. Σε ενα ακριβό η ενα φτηνό συναγερμό ο βασικός παράγοντας για την σωστή λειτουργία του, οφείλεται στο 70% στην μελέτη και την τοποθέτηση του και στο 30% στην αξιοπιστία του συναγερμού. Φυσικά η διαφορά μεταξύ φτηνού και ακριβού συναγερμού ειναι στην σχεδίαση των κυκλωμάτων ( πιο ακριβά εξαρτήματα, πρόγραμμα απόρριψης ψευδοσυναγερμών, καλύτερη ποιότητα τροφοδοτικού, σχεδίαση κυκλωμάτων τεχνολογίας Bus για επικοινωνία της κεντρικής μονάδας με τις περιφεριακές συσκευές).


Συμπέρασμα
Καθοριστικός παράγοντας στην επιλογή Ασύρματου η Ενσύρματου Συναγερμού ειναι η μελέτη & η χαρτογράφηση του χώρου καθότι βασικό κριτήριο ειναι η έμπειρη τοποθέτηση απο τεχνικό εγκαταστάτη.
Σημαντικό ρόλο παίζει η σωστή χαρτογράφηση του χώρου, ώστε να εντοπιστούν τα αδύνατα σημεία και να προστατευτούν κατάλληλα. Κάθε εφαρμογή έχει τις δικές της απαιτήσεις ειται αφορά επιχείρηση η κατοικία και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία της τυποποιημένης εγκατάστασης ενός συστήματος συναγερμού, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του χώρου.  
Επενδύστε σε ένα εγγυημένο σύστημα συναγερμού για το σπίτι σας σχεδιασμένο προσεκτικά, πάνω στις δικές σας ανάγκες, που να αποτελεί αξιόπιστη λύση για την ασφάλειά σας.
Ετικέτες :επιλογή συαγερμού, Συναγερμοί, Συναγερμοί Σπιτιών Τιμές, Συστήματα Συναγερμού, Συστήματα Ασφαλείας, Συναγερμοί κατοικίας, ασύρματοι συναγερμοί σπιτιών, συναγερμοί σπιτιών, συναγερμός καταστήματος, Οικονομικοί συναγερμοί για σπίτια, Συναγερμοί σπιτιών  προσφορές, Συναγερμοί και συστήματα συναγερμού, Ασύρματοι Συναγερμοί Σπιτιών Καταστημάτων,Bookmark and Share

About-Privacy Policy-Contact us
Copyright © 2013 Συστηματα Ασφαλειας.
.
back to top